Welkom bij Gymnastiekvereniging Abcoude

Voor veel meer dan gym!!!

Contributie

Algemeen

Wij willen u graag hartelijk welkom heten als lid bij onze vereniging GV Abcoude! 
U wordt lid door het online- inschrijfformulier in te vullen en op verzenden te klikken. 
De ledenadministratie is in handen van  Maaike ter Steege,  tel: 0294-285404, e-mail: info@gvabcoude.nl. 
Zij is tevens secretaris van de vereniging. Voor vragen over contributiebedragen, alsmede over aanmeldingen en opzeggingen kunt u haar bellen of mailen.

Contributiebedragen

De contributie wordt twee maal per jaar geheven, per periode van 5 maanden: eenmaal rond 25 september en eenmaal rond 25 februari. De eerste contributietermijn loopt van 1 september tot en met 31 januari en de tweede van 1 februari tot en met 30 juni. De contributiebedragen voor 2016  zijn als volgt:

Contributiebedragen Jeugd bij uren per week:

Bedrag bij automatische incasso (per 5 maanden)

Bedrag bij betaling per acceptgiro (per 5 maanden)

1 uur (recreatie) gym

€    74,=

€    76,50

1,5 uur

€   105,= 

€   107,50 

2 uur 

€   133,=

€  135,50

2,5 uur

€   158,= 

€   160,50 

3 uur

€   180,=

€  182,50

3,5 uur

€   199,= 

€   201,50 

4 uur

€   215,= 

€   217,50 

4,5 uur

€   228,= 

€   230,50 

5 uur

€   238,= 

€   240,50 

Bodyshape volwassenen (18+ ):1 uur   p.week

€     94,=

€    96,50 

Per inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld van € 5,00 in rekening gebracht.

KNGU Bondsbijdrage

Elk kwartaal wordt er voor alle leden een bedrag aan (KNGU-) bondsgeld betaald. Dit bedrag wordt bij de contributieheffing extra geheven. Hierin is ook een verzekeringspremie opgenomen. Voor 2016 is dit bedrag vastgesteld op € 9,00 per contributieperiode van 5 maanden. 

Voor de wedstrijdgroepen (selectie) wordt er ook een bijdrage voor de deelname aan wedstrijden doorberekend.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij het ledensecretariaat uiterlijk   31 december  (als je per 1 februari wilt stoppen)  of uiterlijk 30 juni  (als je aan het einde van het seizoen wilt stoppen). Indien de opzegging na die datum binnenkomt, blijft men het bedrag aan contributie voor de volgende periode verschuldigd. Als men opzegt stopt ook de automatisch incasso.

LESSEN

Onze vereniging maakt gebruik van de Kees Bon Zaal (Holendrecht 55)  in Abcoude. Alleen de lessen Bodyshape worden gegeven in de podiumzaal van het Piet Mondriaangebouw (Broekzijdselaan 46).

Het is niet toegestaan om tijdens de lessen sieraden te dragen. Tijdens de gymlessen voor de jeugd is het dragen van turnkleding verplicht.

INSCHRIJVING  

Bij inschrijving verklaart het aspirant-lid zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Gymnastiekvereniging Abcoude (GVA). Een exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur.

Wij wensen u veel sportplezier bij onze vereniging!