Contributie & inschrijving

Wil je een keer een gratis proefles meedoen? Mail naar info@gvabcoude.nl. Vul het formulier ‘GVA proefles’ in en neem deze mee naar de les.

Direct inschrijven voor kleutergym, jongens-turnen/meisjes-turnen/freerunning/gymfit/bodyshape, klik dan hier voor het online inschrijfformulier.

Contributie
De contributie bestaat uit twee delen. Namelijk de verenigingsbijdrage en de KNGU Bondsbijdrage. De contributie wordt twee maal per jaar geheven, per periode van 5 maanden: eenmaal rond 25 september en eenmaal rond 25 februari. De eerste contributietermijn loopt van 1 september tot en met 31 januari en de tweede van 1 februari tot aan de zomervakantie.

Contributiebedragen voor 2020/2021:
Contributiebedragen Jeugd bij uren per week:
Bedrag bij automatische incasso (per 5 mnd) – Bedrag bij betaling per nota (per 5 mnd) + € 2,50 per keer.

1 uur (recreatie) gym        €   74,=
1,5 uur                                  €   105,=
2 uur                                     €   133,=
4 uur                                     €   215,=

Bodyshape volwassenen (18+ ): 1 uur per week           €     94,=
GymFit volwassenen: 1,5 uur per week                        €   136,=

Per inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld van € 5,00 in rekening gebracht.

Elk kwartaal wordt er voor alle leden een bedrag aan (KNGU-) bondsgeld betaald. Dit bedrag wordt bij de contributieheffing extra geheven. Hierin is ook een verzekeringspremie opgenomen. Dit bedrag is vastgesteld op € 15,00 per contributieperiode van 5 maanden.

Voor de wedstrijdgroepen (selectie) wordt er ook een bijdrage voor de deelname aan wedstrijden doorberekend.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij het secretariaat. Er zijn twee momenten waarop je kunt opzeggen; uiterlijk 31 december (als je per 1 februari wilt stoppen) of uiterlijk 30 juni (als je aan het einde van het seizoen wilt stoppen). Indien de opzegging na die datum binnenkomt, blijft men het bedrag aan contributie voor de volgende periode verschuldigd. Als je opzegt stopt ook de automatisch incasso.

Ledenadministratie
De ledenadministratie is in handen van Maaike ter Steege, tel: 0294-285404, e-mail: info@gvabcoude.nl. Zij is tevens secretaris van de vereniging. Voor vragen over contributiebedragen, alsmede over aanmeldingen en opzeggingen kunt u haar bellen of mailen.

Jongeren Actief voor financiële ondersteuning
Ouders kunnen voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Zo krijgt een kind toch de kans om te kunnen sporten bij een vereniging. Weten of je in aanmerking komt? Klik hier om naar de site van Stichting Jongeren Actief te gaan.